“Het is altijd het juiste moment om de juiste dingen te doen” – Martin Luther King

Coaching en zingeving

Met welke vragen, situaties en klachten kun je bij mij terecht?
• verlies en rouw
• (perioden van) angst
• overspannen, stress, burn-out en bore-out
• hooggevoeligheid/ HSP

Zingeving
Zingeving is ‘betekenis geven aan iets’, ‘zich verbinden met’. Zingevingsvragen doen zich vaak voor wanneer het leven onder druk komt te staan. Vragen die vragen om bezinning en zo mogelijk antwoorden om te ontdekken wat leven voor jou betekent. Zingevingsvragen zijn vragen zoals: hoe geef ik zin en betekenis aan mijn leven, wat is mijn betekenis als (mede-)mens, welke zijn mijn drijfveren, wat inspireert mij? Waarom is er lijden en waarom overkomt mij dit? Bij het zoeken naar antwoorden spelen diverse factoren een rol: opvoeding en achtergrond, levensbeschouwing, waarden en normen.

Ondersteuning
In een aantal gesprekken ondersteun ik jouw proces van bezinning. Ik richt mij op de eigen kracht en mogelijkheden. Samen gaan we op zoek naar vaste, soms oude patronen die belemmerend werken of hun tijd hebben gehad. Kan ’t ook anders? Vanuit mijn achtergrond en ervaring ben ik gewend met zingevingsvragen te werken. De gesprekken vinden plaats in mijn praktijk in Anloo. Maar een wandeling is ook mogelijk: de stilte van de natuur is rustgevend en heilzaam, het zet lichaam en geest in beweging en brengt je dichter bij jezelf.

Werkwijze
• Kennismakingsgesprek: om zicht te krijgen op jouw vragen en op wat ik als coach/begeleider voor jou kan betekenen.Blaasbloem
• Uitgaan van het hier-en-nu en wat zich tijdens het gesprek aandient; daarbij wordt ook teruggekeken naar de tussenliggende periode.
• Werk-in-uitvoering: niet alleen gesprekken, ook (schrijf)opdrachten.
• Je brengt jezelf mee: wie jij bent als uniek mens staat centraal bij de vraag naar wat je verlangt in je leven, je werk, je relaties.
• Waar nodig maak ik gebruik van de focusingtechniek, visualisaties en/of mindfulness. Dit brengt inzicht in (soms onzichtbare) patronen en (aangeleerde) reacties. En ..… openheid, inspiratie, humor, lach en traan, wederzijdse feedback.

Zingeving en coaching Kosten
Kennismakingsgesprek kosteloos
Gesprek (circa 6 gesprekken) €70 p/u

Bovengenoemde bedragen zijn inclusief 21% btw.